P&O Maritime We “Türkmendeňizderýaýollary” Agentligi Bilen Hazar Deňzi We Gara Deňzi Arasynda Fider Gatnawlaryny Amala A

P&O Maritime We “Türkmendeňizderýaýollary” Agentligi Bilen Hazar Deňzi We Gara Deňzi Arasynda Fider Gatnawlaryny Amala A

    2021-nji ýylyň 12-nji aprelinda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda Tükmenbaşy Halkara deňiz portunyň gatnaşmagynda P&O Maritime kompaniýasy bilen Hazar deňzi we Gara deňzi arasynda fider gatnawlaryny amala aşyrmaklykdaky hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksady bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

     Duşuşygyň barşynda, Türkmenbaşy Halkara deňiz porty P&O  Maritime kompaniýasy tarapyndan taýýarlanan çykyşa diňlenildi we geçirilen gepleşikleriň netijesinde Türkmenbaşy Halkara deňiz porty tarapyndan konteýner terminalynyň mümkinçilikleri, hyzmatlar üçin alynýan ýygymlary we port bilen hyzmatdaşlygy saklaýan ulag-logistika kompaniýalaryň sanawy bilen şeýle-de P&O Maritime kompaniýasyna degişli bolan fider gatnawlaryny amala aşyrýan gämileriň hasiýetnamalary bilen paýlaşyldy.

     Paýlaşylan maglumatlar P&O Maritime kompaniýasy üçin ýerine ýetiriljek işleriň has-da tizleşmeginde ýardam beriljekdigi barada aýdylyp geçildi.

Bularada serediň


     2021-nji ýylyň 21-22-nji sent&yac...

Dowamy...

     2021-nji ýylyň 6-7-nji awgustynda...

Dowamy...

   2021-nji ýylyň awgust aýynyň 30-3...

Dowamy...

          2021-nji ýylyň 2-4...

Dowamy...

  2021-nji ýylyň 8-9-njy aprelinde Aşgabat ş&aum...

Dowamy...
Icon