Türkmenistan – Parahatçylygyň We Ynanaşmagyň Watany Ýylynda Aşgabat Şäherinde “Ýurdumyzyň Önüm Öndürijileri We Telekeçil

Türkmenistan – Parahatçylygyň We Ynanaşmagyň Watany Ýylynda Aşgabat Şäherinde “Ýurdumyzyň Önüm Öndürijileri We Telekeçil

  2021-nji ýylyň 8-9-njy aprelinde Aşgabat şäherinde “Türkmendemirýollary” agentliginiň merkezi edara binasynda Ulag we kommunikasiýa toplumynyň edara-kärhanalarynyň önümçilik zerurlyklary üçin daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan täze önümçilikleri ýola goýmak boýunça “Ýurdumyzyň önüm öndürijileri we telekeçileri bilen bilelikdäki maýa goýum forumy” geçirildi.

     Bu forumda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň wekili tarapyndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň binýadynda bar bolan terminallaryna zerur bolan hyzmatlary etmek baradaky mowzugy bilen çykyş etdi.

     Çykyşdan soň, meýilnama esasynda tegelek stoluň başynda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty ýurdumyzda önüm öndürijiler we telekeçiler bilen bilelikde gyzyklanma bildirilen ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmeklik we mümkinçilikler barada gepleşikler geçirilip maglumatlar bilen paýlaşyldy.

Bularada serediň


     2021-nji ýylyň 21-22-nji sent&yac...

Dowamy...

     2021-nji ýylyň 6-7-nji awgustynda...

Dowamy...

   2021-nji ýylyň awgust aýynyň 30-3...

Dowamy...

          2021-nji ýylyň 2-4...

Dowamy...

    2021-nji ýylyň 12-nji aprelinda “...

Dowamy...
Icon