Baku We Türkmenbaşy Portlarynyň Arasynda Wideo Konferensiýa 09.06.2020

Baku We Türkmenbaşy Portlarynyň Arasynda Wideo Konferensiýa 09.06.2020

      2020-nji ýylyň 9-njy iýunynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda geçirilen, “Baku Halkara deňiz söwda portunda “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň wekilhanasyny açmak we paromlaryň üsti bilen awtoulaglaryň daşalyşy barada meseleleri ara alyp maslahatlaşmak” we “Türkmenbaşy Halkara deňiz söwda portuna we Baku Halkara deňiz söwda portuna gämi girmesi üçin (paromlara) ikitaraplaýyn ýeňillikler bermek” baradaky geçirilen ýygnaga “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň, Deňiz söwda floty” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçylar düzümi we Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky konsuly gatnaşdylar. Türkmenbaşy Halkara deňiz söwda portuna we Baku Halkara deňiz söwda portuna gämi girmesi üçin (paromlara) ikitaraplaýyn ýeňillikler bermek we Baku Halkara deňiz söwda portunda “Deňiz söwda floty” ÝGPJ-niň wekilhanasyny açmak hem-de paromlaryň üsti bilen awtoulaglaryň daşalyşy barada meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy.

Bularada serediň


     2021-nji ýylyň 21-22-nji sent&yac...

Dowamy...

     2021-nji ýylyň 6-7-nji awgustynda...

Dowamy...

   2021-nji ýylyň awgust aýynyň 30-3...

Dowamy...

          2021-nji ýylyň 2-4...

Dowamy...

    2021-nji ýylyň 12-nji aprelinda “...

Dowamy...
Icon