Image

Beýik Ýüpek Ýoly

Отель

Телефон: +993(243) 4-96-10

Почта: hotelbeyikyupekyoly@gmail.com

Myhmanhana Barada

“Beýik Ýüpek Ýoly” myhmanhanasy Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň täze toplumlaýyn gurlan ýolagçy terminalynyň düzüminde ýerleşdirilen. Bu 50 orunlyk myhmanhanada syýahat edýän ýolagçylar, porta gelen gämileriň ekipažlary we islendik raýatlar dynç alyp bilerler.

 

Iki orunlyk otag-150 manat/71$ (Bahasy bir gije gündizde)

Ýokary derejeli 2 orunlyk otag-180 manat/100$ (Bahasy bir gije gündizde)

Restoran we kafe bar

Müşderileriň rahat dynç almaklary üçin myhmanhananyň içinde 56 orunlyk restoran we kafe bar ýerleşdirilen. Restoranda müşderiler üçin daşary ýurt we Türkmen milli tagamlaryň birnäçe görnüşleri hödürlenýär. 

Text

Text

Konferensiýa zaly

“Beýik Ýüpek Ýoly” myhmanhanasynda dürli edaralar we kärhanalar tarapyndan geçiriljek ýygnaklar we çäreler üçin 176 orunlyk konferensiýa zaly ýerleşdirilen. Bu konferensiýa zaly häzirki zaman tehnologiýalary bilen üpjün edilen.

 

Konferensiýa zalynyň bahasy -100 manat/29$ (1 sagadyna)

Hoş geldiňiz!

Myhmanhananyň suratlary

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty
Icon