Background

Portdaky gämiler

Häzirki wagtda Türkmenbaşy Halkara deňiz portundaky gämileri görüp we aşakdaky kartada bellenen nokatlara basyp gämiler hakda maglumat alyp bilersiňiz

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty
Icon